Gemeente West Betuwe –besluit verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure - Realisatie van twee zonneparken met batterijopslagsysteem tussen de Betuweroute, de A2 en de A15, rondom knooppunt Deil in de gemeente West Betuwe

DeWest-Betuwegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente West Betuwe –besluit verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure - Realisatie van twee zonneparken met batterijopslagsysteem tussen de Betuweroute, de A2 en de A15, rondom knooppunt Deil in de gemeente West Betuwe.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 juni 2023 een omgevingsvergunning verleend met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a nummer 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De omgevingsvergunning heeft betrekking op de realisatie van twee zonneparken met batterijopslagsysteem tussen de Betuweroute, de A2 en de A15, rondom knooppunt Deil in de gemeente West Betuwe. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen van 27 september 2023 tot en met dinsdag 07 november 2023. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen ontvangen. De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen gedurende 6 weken ter inzage van 22 november 2023 tot en met 3 januari 2024.Ter inzageDe omgevingsvergunning ligt met de daarbij behorende stukken ter inzage op het gemeentehuis van West Betuwe. Bezoekadres: Van Dam van Isseltweg 4 te Geldermalsen. Voor het maken van een afspraak neemt u contact met ons op via ons algemene telefoonnummer 0345 728800. Kijk voor de meest actuele openingstijden op de website van de gemeente: www.westbetuwe.nl.De vergunning en de bijbehorende stukken zijn ook te raadplegen op de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl, met de IMRO-codering: NL.IMRO.1960.DEIzonneparkKPdeil-VSG1BeroepDoor een belanghebbende kan gedurende de beroepstermijn (tot en met dinsdag 3 december 2024) beroep worden ingesteld tegen de verlening van de omgevingsvergunning met afwijking. U stuurt een beroepschrift binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit naar Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Degene die beroep heeft ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Zowel voor het indienen van beroep als voor een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.InwerkingtredingDe omgevingsvergunning treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deWest-Betuwegids.nl op 23-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in West-Betuwe, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deWest-Betuwegids.nl
Redactie deWest-Betuwegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen West-Betuwe
  2. gmb-2023-499408

Gerelateerde berichten